Kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehdolle taattava mahdollisuus toimintatavan jatkamiselle

Kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehdolle taattava mahdollisuus toimintatavan jatkamiselle
Kannanotto
 
Phenomena ry
 
06.02.2017
 
Kasvatuspsykologian opiskelijat ovat huolissaan opintojensa tulevaisuudesta yliopiston rakenneuudistuksen myötä. Kasvatustieteellisen tiedekunnan uudistuksessa kasvatuspsykologian pääainekurssien määrä on vähentymässä huomattavasti, mikä uhkaa koko suuntautumisvaihtoehdon olemassaoloa. Uudistustyössä kasvatuspsykologian opiskelijoiden ja henkilökunnan näkökulmia ja toimivia ehdotuksia ei kuultu, eikä riittäviä perusteita ehdotusten huomiotta jättämiselle ole esitetty.
 
Asetus (276/1998) takaa Helsingin yliopiston luokanopettajan koulutukseen kasvatustieteen pääaineen rinnalle kasvatuspsykologian pääaineen, jolle tulee olla 25 opintopistettä perusopintoja, 35 opintopistettä aineopintoja ja syventäviä opintoja. Rakenneuudistuksen myötä pääaine käsitteenä poistuu ja tilalle tulee pääaineeseen rinnastettava suuntautumisvaihtoehdon käsite (Rehtorin päätös (22/2016)). Koska pääaine on rinnastettavissa suuntautumisvaihtoehtoon, kasvatuspsykologialle täytyy taata 25 op perusopintoja, 35 op aineopintoja ja syventäviä opintoja.
 
Viimeisimmässä luokanopettajakoulutuksen kehittämisryhmän kokouksessa esitetyssä luokanopettajaopintojen tutkintovaatimusmallissa kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehdon laajuus on vähennetty viiteen opintopisteeseen perusopinnoissa, 15 opintopisteeseen aineopinnoissa ja 25 opintopisteeseen syventävissä opinnoissa. Aikaisemmassa kehitystyöryhmän kokouksessa professori Kirsti Lonka ja kasvatuspsykologian opiskelijaedustaja esittelivät mallin kasvatuspsykologian kursseista. Tässä Keryn kokouksessa sovittiin kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehdosta, jonka kaikki osapuolet hyväksyivät. Tämä olisi mielestämme pitänyt ottaa huomioon tai ainakin perustella, miksi näin ei tehdä.
 
On tärkeää, että oman alan identiteetti pääsee kasvamaan ja kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehdolle on uhka, ettei näin pääse käymään. Keryssä esitellyssä mallissa tulisi ottaa huomioon myös se, että joitain kasvatuspsykologian kursseja voisi opiskella sekä opettajaksi että asiantuntijatehtäviin valmistuvat opiskelijat. Tämä ajatus on Ison pyörän linjan mukaista.
 
Kasvatuspsykologian opintojen keskeisiä sisältöjä on mm. ilmiölähtöinen ja laaja-alainen oppiminen jotka ovat myös uuden opetussuunnitelman keskiössä (OPS 2014). On vastuutonta karsia sellaisia kursseja, joiden sisältöjä juuri eniten kaivataan ja vaaditaan opetussuunnitelmassa kuvatun uudenlaisen oppimisen synnyttämiseksi. Jotta luokanopettajakoulutus vastaisi työelämän vaatimuksiin mahdollisimman hyvin, pitäisi näitä kasvatuspsykologian opinnoille ominaisia sisältöjä siis vaalia. Jos yhtenäistämistä opintosuuntauksien välillä täytyy lisätä, voisi sitä tehdä niin päin että kasvatustieteen opiskelijoille tulisi myös mahdolliseksi käydä kasvatuspsykologian suuntauksen mukaisia sisältöjä niiltä osin kun se on tarkoituksenmukaista.
 
Kasvatustieteen opintojen yhtenäistämiseksi on kehitetty Pedagoginen puola -malli, jonka avulla voitaisiin jakaa kasvatuspsykologian toimintatapoja muille opiskelijoille. Tämän mallin avulla olisi mahdollista lisätä kokeilullisia työtapoja kursseille.
Asian puolesta:
 
Phenomena ry
 
Nuppu-Marie Saarinen
 
Puheenjohtaja
 
Peduca ry
 
Julia Korhonen
 
Puheenjohtaja
 
 
Condus ry
 
Samuli De Pascale
 
Puheenjohtaja
 
SOOL
 
Noora Korhonen
 
Puheenjohtaja
 
Lähteet:
 
 
Rehtorin päätös
 
LINJAUKSET KOULUTUSOHJELMISTA, TUTKINNOISTA JA NIIDEN TUOTTAMASTA OSAAMISESTA HELSINGIN YLIOPISTOSSA (18.2.2016)
 
 
Opetussuunnitelma 2014, OPH
 
 
Asetus kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta 276/1998 (17.04.1998)
Mainokset

Edunvalvonnan kuulumisia

Pidimme phenomenan edunvalvojien ja muiden koulutusuudistuksista kiinnostuneiden kanssa keskustelutilaisuuden. Tarkoituksena oli selvittää uudistusten tilannetta ja ideoida uusia koulutuspolkuja kasvatuspsykologian pääaineopiskelijoiden osalta. Paikalla oli opiskelijoista Nuppu-Marie Saarinen, Eeva Partanen, Rekar Abdulhamed, Riina Havonen, Kasper Mobarak, Pauliina Lappi ja Jesse Martin.

Henkilökuntaa saapui Kirsti Longan, Anna Rainion, Leena Krokforsin ja Kaisu Mälkin voimin. Saimme tietoa uudistuksen vaiheista erityisesti Leenalta. Lisäksi jaoimme näkemyksiä kasvatuspsykologian kurssien sijoittautumisesta uudessa rakenteessa. Nämä kurssit hyödyntävät uusia oppimismenetelmiä ja ne toteutetaan prosessipainotteisesti.
Yliopistossa tapahtuu tällä hetkellä todella radikaalisti opintojen uudelleenjärjestämistä. Iso pyörä- uudistuksen mukaan kandidaatin ja maisterin tutkintoja yhtenäistetään. Viime aikoina on päätetty, että kasvatustieteiden kampukselle tulee yksi kandi- ja yksi maisteriohjelma. Tämä päätös tehtiin niin, että kasvatustieteen tiedekunnan johtoryhmä teki ehdotuksen ONElle, joka hyväksyi ehdotuksen yhdestä kandi- ja maisteriryhmästä.
Tässä muutosprosessissa on kuitenkin ollut huonoa tiedotusta. Opiskelijajärjestöt ovat kiinnittäneet asiaan huomiota. Opiskelijaedustajat ovat tehneet lisäksi töitä kandi- ja maisteriryhmissä ja condus aikoo pyytää, että opiskelijaedustajien määrää lisättäisiin työryhmissä.
Kasvatustieteen yhteisen kandiohjelman rakentamiseksi on perustettu työryhmä. Ryhmää johtaa Leena Krokfors. Yksi kandidaatintutkielma tarkoittaa sitä, että yleinen- ja aikuiskasvatustiede eli IBS ja OKL yhdistyvät. Kandidaatinohjelmasta voi valmistua eri linjoilta, esim. luokanopettajaksi tai yleiskasvatustieteen opinnoista.
Ryhmässä on luotu kasvatustieteen kandidaatintutkinnon yleisiä tavoitteita. Nämä tavoitteet koskevat jokaista opiskelijaa, joka valmistuu kasvatustieteiden kandidaatiksi. Tavoitteet ovat olleet todella yleisiä, eivätkä keskity tiettyihin taitoihin tai tavoitteisiin. Niitä on esitetty tähän mennessä seuraavia: tieteellinen ajattelu, oppiminen ja vuorovaikutus, opetus ja niin edelleen. Seuraavaksi aletaan linjata yhteisten kurssien sisältöjä (esim. menetelmäopinnot) jonka jälkeen hahmotellaan, miten jokainen hakukohde kandiohjelman sisällä rakentuu.

Yhden kandiohjelman tavoite on, että vältetään päällekkäisyyksiä eri laitosten välillä. On siis tarkoitus, että jos luokanopettajaopiskelija tarvitsee jonkin kurssin, hän voi suorittaa sen helpommin, koska laitokset ovat yhdistyneet. Kasvatuspsykologian yksikkö saa tästä voimia, sillä IBSin puolella on ollut useita kasvatuspsykologian professoreja, jotka voivat laitosten yhdistyessä ohjata entistä enemmän luokanopettajaopiskelijoita.
Tulevassa maisteriohjelmassa on esitetty ehdotus siitä, että kp-ryhmä tarjoaisi kärkihankemaisteriohjelmaan räjähdysvoimaisen kokonaisuuden, jossa opiskelijat opiskelevat kp-tyylisesti ryhmässä. Kasvatuspsykologiaa opiskelleet opiskelijat voisivat osallistua tähän kokonaisuuteen. Kokonaisuus on osa englanninkielistä maisteriohjelmaa ja se suoritetaan englanniksi.
Tarkoituksena on tarjota kandiohjelmassa myös moduuleja, jotka ovat kasvatuspsykologiaan erikoistuneita. Moduuli tarkoittaa viiden opintopisteen kokonaisuutta. Uudessa mallissa moduuleja voi valita tietyn määrän vapaasti osana opintoja. Kasvatuspsykologiaan suuntautuvat voivat valita enemmän kp-moduuleja, jolloin suuntautuminen kasvatuspsykologiaan tapahtuu tällä tavoin.
Lääketiteellisessä tiedekunnassa levitettiin pienen osan intensiivisiä työtapoja koko laitokseen, kun Kirsti Lonka ja Sari Lindblom-Ylänne olivat uudistamassa koulutusta tiedekunnassa. Tässä uudistuksessa on myös mahdollista levittää hyviä toimintatapoja muille linjoille. Esimerkiksi Minerva-torin tilat ovat muuntuvia ja niitä voi käyttää prosessipainoitteisten työtapojen tukemiseen.

Mistä on Phenomenan vappu tehty?

Phenomenan vappu koostui  auringosta, peducan kossuriehasta, perinteisestä Phenomenan vappulounaasta, Mantan lakituksesta, Senaatintorin portaiden kevätillasta, vappupäivän Ullis brunsseilusta ja ilmiömäisestä meiningistä.  Tänä vappuna  Helsinki kylpi auringossa ja lämmössä, joka sai vappukansan hymyn vieläkin leveämmäksi. Oli ihanaa poksauttaa skumppapullo opiskelijakavereiden kanssa vuoden päättymiselle ja fiilistellä lähestyvää kesää. Tässä pala Phenomenan vappua kuvissa tiivistettynä. Kuvat nappasi ihana Nea Nasib!

image

Peducan perinteinen kossurieha

image

Matkalla vappulounaalle

image

Shottibaarin shottipyörä tarjosi helpostusta vappulounaan jälkeiseen oloon

 

image

image

image

image

image

Vappumaskottia Verneriä taisi ärsyttää sporassa istuminen

image

  Kopedalaisia ja phenolaisia vappufiiliksissä

imageimageimage

Juhlimista ja mielenosoittamista tasa-arvoisen koulutuksen puolesta – sitä on ollut Phenomenan helmi-maaliskuu

Phenomenan alkukevääseen on mahtunut juhlimista niin Rexissä kuin napapiirilläkin asti. Helmikuun 18. päivä starttasi opeopiskelijoita pursuava yöjuna Rovaniemelle legendaaristen talvipäivien viettoon. 13 tunnin junamatka sujui höpötellessä, lattialla kasassa nukkuessa ja eväitä napostellessa. Viikonloppuun mahtui Joulupukin pajassa Santaparkissa tanssimista, hankifutismatseja, poropitsaa, jumppasalibileitä, aproilua sekä monenlaisia kommelluksia. Phenomenan talvipäiväperinteeksi pikku hiljaa muodostuva haastepeli kirvoitti molempina iltoina makoisat naurut, ja jätti pelaajillensa monen monta hauskaa juttua kerrottavaksi.

 

Phenomenan urhea konkkaronkka oli juuri saapunut Rovaniemelle 13 tunnin junamatkan jälkeen

Phenomenan urhea konkkaronkka oli juuri saapunut Rovaniemelle 13 tunnin junamatkan jälkeen

 

Phenomena osallistui myös hankifutismatsiin Lähikehityksen juomake nimisellä joukkueella. Lähikehityksen juomakkeella oli läpi pelien uskomaton tiimihenki ja loistava maalivahti. Vaikka voittoa ei tullutkaan, oli koko iltapäivä yhtä juhlaa, kun rakas Peduca voitti koko hankifutisturnauksen urhealla joukkueellaan.

Phenomenan upea hankifutisjoukkue Lähikehityksen juomake! Keskellä maalivahti Emppu

Phenomenan upea hankifutisjoukkue Lähikehityksen juomake! Keskellä maalivahti Emppu

Hankifutista oli kannustamassa myös poro nimeltä Nappula!

Hankifutista oli kannustamassa myös poro nimeltä Napero!

1. maaliskuuta järjestettiin Phenomenan vuoden ensimmäiset sitsit. Teemana oli karkaaminen edellisenä päivänä olleeen karkauspäivän kunniaksi. Rexi täyttyi mitä erikoisimmista paikoista karanneista ihmisistä ja eläimistä. Paikalle saapui muun muassa kotoa karanneita teinipissiksiä, yksi tiikeri, krokotiili, pingviini, Otaniemestä karannut teekkari ja ihan perinteinen vankikarkuri. Levottomien sitsivieraiden ansiosta saimme nauttia myös juustokakun syönnin lomassa monista hienoista esityksistä illan aikana.

Sitsivalmistelut käynnissä!

Sitsivalmistelut käynnissä!

_DSC0149

Sitsien pakollinen kiintiöteekkari oli karannut Otaniemestä

Sitsien pakollinen kiintiöteekkari oli karannut Otaniemestä

_DSC0246

Eräs rouvashenkilö oli puolestaan karannut Venäjältä miehensä rahojensa kanssa..

Eräs rouvashenkilö oli karannut Venäjältä miehensä rahojen kanssa..

Zorrokin halusi olla osa Mona Lisa -maalausta

Zorrokin halusi olla osa Mona Lisa -maalausta

Juhlimisen jälkeen täytyi palata myös hieman vakavempien asioiden pariin. Parhaillaan suunniteltavat opintukileikkaukset huonontaisivat merkittävällä tavalla opiskelijoiden toimeentuloa. Phenomena osallistuikin opintotukimielenosoitukseen huoleenaan koulutuksen tasa-arvon heikentyminen yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Kulkue lähti Senaatintorilta marssien Aleksanterinkadun kautta Kansalaistorille.

Senaatintorilla kokoontui monta opintotuen alentamisesta huolestunutta opiskelijaa

Senaatintorilla kokoontui monta opintotuen alentamisesta huolestunutta opiskelijaa

Opintotuki-mielenosoitus talsi päättäväisesti Mannerheimintiellä kohti Kansalaistoria

Opintotuki-mielenosoitus talsi päättäväisesti Mannerheimintiellä kohti Kansalaistoria

Tällä viikolla Phenomena järjestää keväisen yhteislenkin torstaina klo. 10.00. Lenkin lähtöpaikkana toimii Kaisaniemen puisto. Täältä löydät tapahtumasta enemmän tietoa: https://www.facebook.com/events/1749070475328679/

Perjantaina puolestaan Phenomena suuntaa katsomaan yhteislähdön voimin upeaa käyttiksen speksiä, jonka takaa häärimästä ja myös lavalta löytyy monta phenoa!

Keväistä viikkoa kaikille!

Uusi hallitus on aloittanut toimintansa

Uusi vuosi, uudet kujeet. Tammikuussa hallitus vuosimallia 2016 aloitti vuotensa järjestäytymiskokouksella. Hallituksessa on mukana sekä vanhoja konkareita että uusia järjestötoimijoita. Hallituslaisten esittelyn löydät nettisivujen hallitus-osiosta sekä conddoorin viereiseltä ilmoitustaululta. Ainutlaatuisen Phenomenan tämän vuoden hallituksesta tekee se, että mukana on kasvatuspsykalaisia jopa kolmelta  vuosikurssilta.  Tänä vuonna hallitus on myös jakautunut edunvalvonta- ja tapahtumatiimiin, jotta molemmat voivat keskittyä paremmin vastuualueisiinsa. Tämä koettiin tärkeäksi etenkin käynnissä olevien suurten kandiuudistusten takia,  joissa Phenomenan on tärkeää olla aktiivisesti mukana.

Uudet toimijat koulutettiin vaihtokaronkassa,  jossa herkuteltiin tortilloilla ja entisen varapuheenjohtajamme Hannan loihtimilla mokkapaloilla. Monia hieman jännitti tuleva hallitusvuosi, mutta onneksi vanhoilla konkareilla oli jakaa vinkkejä stressin helpotukseen ja asioiden aikatauluttamiseen.  Pian karonkan jälkeen hallitus hioi Phenomenan vuoden 2016 toimintasuunnitelman valmiiksi, joka esitellään ensi viikon kevätkokouksessa 15. 2. Myös kevään tapahtumien suunnittelu on alkanut.  Maaliskuun ensimmäisenä päivänä järjestetäänkin jo kevätsitsit karkausteemalla. Käy tsekkaamassa tapahtuma facebookista: https://www.facebook.com/events/916105958496944/

Seuraavana vuorossa ovatkin legendaariset opeopiskelijoiden talvipäivät Rovaniemellä. Phenomena tekee oman raporttinsa Talvipäivien kulusta, pysy siis kuulolla 😉

Toimintasuunnitelman suunnittelu kulkee sujuvammin espresson voimalla

Toimintasuunnitelman teko kulkee sujuvammin espresson voimalla

 

Phenomenan 15-v juhlat!

Viikko on kulunut Phenomenan 15-v vuosijuhlista ja ne pyörivät vieläkin enemmän tai vähemmän kirkkaana mielessä. Muistelen nyt hieman tätä tapahtumarikasta viikonloppua…

Ilta alkoi tuttuun tapaan cocktail-tilaisuudella tunnelmallisessa Ravintola Kiltakellarissa, vanhassa Sinebrychoffin panimon oluthallissa. Phenomenan hallitus otti vastaan syntymäpäivälahjoja ja onnentoivotuksia monilta eri ainejärjestöiltä. Neljännen vuoden kasvatuspsykologian opiskelijaryhmä Kelluke antoi myös oman lahjansa toiminnallisen “Kelluke-imupilli” haasteen muodossa, mistä hallitus suoriutui kunnialla.

Cocktail tilaisuuden jälkeen oli varsinaisen iltajuhlan aika. Iltajuhlan aikana saimme nauttia kolmen ruokalajin menuun yhdessä yhdessä hyvien viinien kera. Toinen toistaan hienommin pukeutuneet vieraat loivat juhlasaliin erittäin juhlallisen ja taianomaisen tunnelman. Juomalauluja laulettiin ja saimme iloksemme kuulla yhden täysin upouuden juomalaulun!

Juhlavieraille tarjoiltiin unohtumattomia kokemuksia monenlaisten laulu ja teatteriesitysten muodossa. Markus piti kauniin ja informatiivisen puheen rakkaudesta ja Kirsti taas muisteli kasvatuspsykologian menneisyyttä ja fiilisteli tulevaa. Phenomena Ry:n puheenjohtaja Pauliina kuvaili kp-yhteisön henkeä omassa puheessaan. Tämä Pauliinan kuvailema yhteishenki näytti välittyvän myös juhlavieraille, sillä he kuvailivat juhlien tunnelmaa “erittäin lämpimäksi ja yhteisölliseksi”.

Kahvien ja konjakkien jälkeen oli aika siirtyä jatkoille Käärmeenpesään, jossa bileisiin liittyi Ebe Ry:n vuosijuhlijat. Niin fuksit kuin professorit saattoi löytää tanssilattialta omia moovsejaan esittelemästä. Näin kasvatuspsykologian opiskelijana voisin tiivistää jatkojen tunnelmaa seuraavasti: “tasapainoista ryhmädynamiikkaa ja positiivista vuorovaikutusta monipuolisissa sosiaalisissa interaktiotilanteissa”. Huom! Tasapainoinen ryhmädynamiikka ei ole sama kuin tasapainoaisti.

Valomerkki! Oli aika siirtyä jatkojen jatkoille Gustavus Rexiin. Rexissä meno jatkui enemmän tai vähemmän pirteänä silliaamiaiselle, jossa sillisväelle tarjoiltiin monenmoisia olotilaa kohentavia herkkuja. Silliaamiaisen päätteeksi katsottiin vielä yhdessä muumivideoita. Aijai kuinka leppoisaa! Suurin osa sillisvieraista poistui muumivideoiden jälkeen, mutta kourallinen juhlijoita jäi vielä pitämään bileitä pystyssä sunnutaiaamuun asti.

Juhlaviikonloppu oli onnistunut ja täynnä positiivista energiaa. Kiitos kaikille järjestäjille ja osallistujille!

Seikkailupuisto Korkee

Keväisenä helatorstaina Phenomena suuntasi 19 hengen voimin kiipeilemään seikkailupuisto Korkeeseen! Pientä jännitystä oli havaittavissa, kun paikanpäälle päästiin ja nähtiin nuo korkeat radat.

Ensimmäisenä päästiin pukemaan valjaita ja kypärät päähän ja kokeilemaan miten homma toimii. Sitten testirata läpi, jonka jokainen onnistuneesti läpäisi! 😉 Huh sitä jännitystä sitten kun alkoi jonottelemaan ensimmäisille radoille. Hyvinhän se lähti sitten liikkeelle! Ratoja oli erilaisia, eri korkuisia ja vaikeustasoltaan erilaisia, yhteensä viisi rataa. Kaikki muut taisi ketterästi kiipeillä jokaisen radan läpi, paitsi neiti puheenjohtaja, joka korkeanpaikankammoisena tyytyi kahteen rataan.. 😀 Huh sitä sydämen tykytystä ja jalkojen tärinää! Onneksi oli ihania kavereita tsemppaamassa eteenpäin, kun välillä tuntui, ettei jostakin kohdasta selviä! 😀

valjaat

Valjaiden testailua

valjaat1

Ihan valmiina radoille!

Helppo nakki meidän yhdenvertaisuusvastaavalle Emilialle ;)

Helppo nakki meidän yhdenvertaisuusvastaavalle Emilialle 😉

Kylmästi vaan eteenpäin, ei kannata paljoa alas katsella!

Kylmästi vaan eteenpäin, ei kannata paljoa alas katsella!

Liukuminen oli kaikista parasta!

Liukuminen oli kaikista parasta!

2.rata!

2.rata!

tynnyrit

Huikea kokemus kaikenkaikkiaan! Hallitus toivookin lisää vinkkejä ja ehdotuksia minne Phenomenan kanssa voitaisiin seuraavaksi lähteä seikkailemaan!

Kiitos kaikille jotka olivat mukana, teitte päivästä mahtavan! 🙂

Ilmiömäisen ihana vappu

Vappu tuli ja meni,  ja jätti jälkeensä 24 000 kuohuviinipulloa kaivopuistoon sekä turkoosihaalareiselle kansalle suuren hymyn kasvoille.

Vappu on Phenomenalle rakas juhla. On mielettömän upeaa juhlistaa kevään tuloa rakkaiden opiskelijaystävien kanssa ylioppilaslakki päässä. Phenomenan vappuperinteisiin kuuluu yhteinen vappulounas, joka tänä vuonna pidettiin ravintola Basilikan aasialaisissa tunnelmissa sekä tietenkin Mantan lakitus. Mantan lakituksen jälkeen ihailimme ilta-auringossa kylpevää Helsinkiä Senaatintorin portailla muun vappukansan keskellä. Koko Helsinki oli kuin kevätrakkauden vallassa; ihmiset hymyilivät ja höpöttelivät tuntemattomille minkä kerkesivät. Senaatintorin portaiden jälkeen osa phenoista  meni reivaamaan ja krebaamaan Kasperin Kallioyksiöön, ja osa jatkoi Valtsikan pihalle tsekkailemaan valtiotieteellisten menoa. Ilta päättyi koko Käyttiksen yhteisille jatkoille Club Venueen.

Vappupäivän aamu sarasti  lämpimänä ja munkinrasvan tuoksuisena Ullanlinnanmäellä. Phenot kömpivät vappuluolistaan ja skumppapullot poksahtelivat ympäri kaivopuistoa. Conduksen teltalla riitti myös phenoedustusta sekä vastapaistettuja munkkeja. Osa meistä intoutui myös tanssimaan salsaa kaivopuiston salsalavalla  lattareiden opastuksella.

Näin ilmiömäisen ihanan vapun jälkeen on hyvä jatkaa kesää kohti. Kuulumisiin<3

Ensi syksyn tuutoripari vappuaaton tunnelmissa

Ensi syksyn tuutoripari vappuaaton tunnelmissa

_DSC0157

Phenolaisia Conduksen tarjoamilla hallitusskumpilla

_DSC0482

Ihania phenomenalaisia

_DSC0498 _DSC0529