Edunvalvonta

Phenomena ry:n toiminnan ytimen muodostaa edunvalvonta. Edunvalvonta on jokaisen ainejärjestömme hallituslaisen tehtävä, mutta päävastuussa siitä ovat edunvalvontavastaavat. Jäsenistömme hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää, ja sitä pyritään edistämään monin eri tavoin. Tavoitteenamme on saada jäsenistömme ääni kuuluviin niin oppiaineen, tiedekunnan kuin yliopistonkin tasolla ja taata opiskelijoillemme oikeudenmukainen oppimisympäristö.

Tehokas ja toimiva edunvalvonta ei kuitenkaan toteudu yksin Phenomenan hallituksen voimin, vaan tarvitsemme siihen myös sinun apuasi. Jos huomaat puutteita yliopiston toiminnassa, esimerkiksi tiedonkulussa, yhdenvertaisessa kohtelussa, kurssien sisällöissä tai muussa opiskeluun liittyvässä asiassa, olethan yhteydessä meihin, jotta voimme tarttua asiaan. Kannustamme jäseniämme myös vastaamaan erilaisiin yliopiston palautekyselyihin, jotta epäkohdat voidaan löytää ja puuttua niihin.

Edunvalvonnan yhteistyötahoja:

Condus ry – Kasvatustieteellisen tiedekunnan yhteistyöjärjestö

Peduca ry – Luokanopettajaopiskelijoiden sekä yleistä ja aikuiskasvatustiedettä opiskelevien ainejärjestö

HYY – Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

SYL – Suomen ylioppilaskuntien liitto

SOOL – Suomen opettajaksi opiskelevien liitto

OAJ – Opetusalan ammattirjärjestö

Phenomenan edunvalvontavastaavat 2017

Tänä vuonna ainejärjestössämme on edunvalvontavastaava sekä kolme edunvalvontatiimiläistä, joihin voit olla yhteydessä, kun jokin opiskeluun liittyvä asia huolestuttaa tai askarruttaa. Ota rohkeasti yhteyttä, olemme täällä teitä varten!

Edunvalvontavastaava:

Konstamikko Korhonen
konskorh@gmail.com

Edunvalvontatiimi:

Roosa Supinen
roosa.supinen@helsinki.fi

Émilie Mattern
emilie.mattern@helsinki.fi

Julia Moghadampour
julia.moghadampour@helsinki.fi

Mainokset