Fuksisanasto

Hei Fuksi!

Olemme kasanneet sinun avuksesi sanaston keskeisistä käsitteistä, joihin tulet varmasti törmäämään opintojesi aikana.

Ainejärjestöt – Toimivat opiskelijan edunvalvojina. Ainejärjestöt järjestävät opiskelijoille monipuolista toimintaa. Ainejärjestöihin liitytään pääaineen mukaan.

Akateeminen vartti Tarkoittaa, että luennot ja ryhmät alkavat aina 15 yli, jos toisin ei ole erikseen ilmoitettu. Tentit alkavat usein tasalta.

AKK ry Aikuiskasvatuksen Kilta. Opiskelijajärjestö, johon yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden kannattaa liittyä.

Alina-sali Uudella ylioppilastalolla sijaitseva juhlasali, jossa järjestetään paljon sitsejä.

Allofoni Puheviestinnän ja fonetiikan opiskelijoiden ainejärjestö

Amanuenssi Yliopiston opinto-ohjaaja, joka kuuluu laitoksesi henkilökuntaan. Hänen tehtäviinsä kuuluu vastata kaikkiin oman pääaineesi opiskeluun liittyviin kysymyksiin, niin mahdottomiin kuin mahdollisiinkin. Toisaalta amanuenssi on usein laitoksen työllistetyin henkilö, joten kannattaa myös miettiä saisiko tiedon nopeammin jostain muualta, esim. Almasta, WebOodista, tuutoreilta.

Appro Tapahtuma, jossa saat haalarimerkin kiertämällä baareja ja juomalla tietyn määrän annoksia. Suurimpia ovat esim. Limeksen ja Helsinginkadun approt

Aurora Siltavuorenpenger 10:ssä sijatseva oppimiskeskus. Auroran toisen kerroksen auditoriossa pidetään fuksivuonna paljon luentoja, esim. Ainedidaktiikoista.

Avajaiskarnevaalit – Yliopiston yhteiset avajaiset keskustakampuksella. Avajaiskarnevaaleilla voit haalia haalarimerkkejä, testata sitsikulttuuria, kuunnella mieskuoroa, osallistua arvontoihin ja tutustua vaikka kaikkiin ylioppilaskuntamme järjestöihin.

Conddoori – Kaikkien käyttisläisten yhteinen olohuone Minervan K2-kerroksessa. Oiva paikka tutustua muihin opiskelijoihin tai ottaa päiväunet.

Condus – Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö, jonka jäsen sinäkin olet oman ainejärjestösi kautta! Condus järjestää tapahtumia ympäri vuoden ja valvoo käyttisopiskelijan etua tiedekuntamme päätöksenteossa.

Dekaani – Tiedekunnan johtaja. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan dekaani on tällä hetkellä ihastuttava kasvatustieteen professori Patrick Scheinin.

Didacta – Ruotsinkielisten kasvatustieteilijöiksi tai lastentarhanopettajiksi opiskelevien ainejärjestö.

Domus Gaudium – Uusi uusi eli kolmas ylioppilastalo Leppäsuonkadulla. Siellä sijaitsee mm. kotoisa Reximme.

Ebe ry – Lastentarhanopettajaksi opiskelevien ainejärjestö.

Edari – HYYn edustajisto eli pienoiskokoinen eduskunta. Edustajistovaalit pidetään kahden vuoden välein. Jokainen HYYn jäsenmaksun maksanut opiskelija on äänioikeutettu.

Ennakkopiknik – Fukseille tarkoitettu tapahtuma juuri ennen opiskeluajan alkua elokuussa. Tarkoituksena tavata muita fukseja ja tuutoreita hengailun ja tutustumisen merkeissä, kannattaa tulla!

Erikeepperi ry – Erityispedagogiikan opiskelijoiden ainejärjestö.

ESN – Erasmus Student Network, yhdistys, joka järjestää tapahtumia Helsinkiin saapuville vaihto-opiskelijoille. ESN:n kautta tapaat helposti ulkomaalaisia vaihtareita.

Etappi – Tutkintojen valmistumisen seuranta- ja tukijärjestelmä. Perustettu, jotta yliopistolla olisi mahdollisuus seurata ja auttaa ei-niin-ahkeria opiskelijoita eteenpäin opiskeluissaan. Fuksivuonna etappi-kirje lähetetään, mikäli 3. periodin lopussa ei ole suorittanut 25 opintopistettä. Käytännössä kirje ei kuitenkaan velvoita vielä mihinkään.

Foni ry – Logopedian opiskelijoiden ainejärjestö.

Fuksi Ensimmäisen vuoden opiskelija eli sinä! Nauti, koska vuosi hurahtaa hurjalla vaudilla ohi.

Fuksiaiset – Conduksen järjestämät syyskuun puolivälin railakkaat yhteisriennot, jossa testataan fuksiryhmien yhteenkuuluvuutta, luovaa hulluutta ja sinun halutessasi myös virvokkeiden vaikutusta nopeuteen. Parhaat palkitaan, näitä ei kannata missata!

Gustavus Rex – Conduksen klusteri, kavereille Rex, on conduslaisten käytössä oleva toimitila sekä monien tapahtumien ja bileiden etko-/jatkopaikka. Rex löytyy Kampista osoitteesta Leppäsuonkatu 11.
Haalarit: Opiskelijan turkoosi univormu. Eri laitoksilla on erivärisiä haalareita.

Hallopedi – Hallinnon opiskelijaedustajat, jotka edustavat meitä erilaisissa laitoksissa yliopistolla.

HAO ry – Helsingin aineenopettajiksi opiskelevien ainejärjestö.

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tehdään fuksisyksin alussa, tuutorit auttavat, eli ei hätää!

HY Helsingin yliopisto

HYAL ry – Helsingin yliopiston ainejärjestöläiset. Hyalin edustavat pitävät ainejärjestöjen puolta ylioppilaskunnassamme.

HYY Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Kaikki opiskelijat kuuluvat tähän. Huolehtii eduistamme ja tarjotaa palveluita. (esim. YTHS)

Ida, Idan sauna – Pohjois-Haagassa Ida Aalbergin tiellä sijaitseva opiskelijoiden sauna ja illanviettotila. Hyvä sauna, takkahuone ja uima-allas, mitä muuta voit tarvita? Tähän pääset tutustumaan kasvatustieteilijöiden ja luokanopettajien perinteisessä fuksipesiksessä.

JOO – Joustava opinto-oikeus. Jos haluat opiskella Helsingin yliopiston ulkopuolella, vaikka Oulussa sivuaineen, sinun on haettava joustavaa opinto-oikeutta. Hakemuksiin vastataan pääsääntöisesti ”joo”. Perusopinnot tulee olla kirjattuna WebOodiin ennen JOOn hakemista.

Kaisa-talo – Syksyllä 2012 avattu Helsingin yliopiston rakennus, jossa toimii yliopiston pääkirjasto. Kaisa-talosta löydät huikeat näköalat, paljon ryhmätyötiloja (jotka tosin kannattaa varata etukäteen) sekä viihtyisän kahvilan

Kielikeskus – Keskus, jossa toteutetaan kaikki yliopistolla tapahtuva kieltenopetus. Täällä tulet opiskelemaan vähintään ruotsin ja englannin kurssit, jotka kuuluvat tutkintoosi

Kompleksi ry – Psykologian opiskelijoiden ainejärjestö.

Kopeda ry – Kotitalousopettajiksi opiskelevien ainejärjestö.

Kopo – Jokaista opiskelijaa koskeva koulutuspolitiikka. Käytännössä opiskelijoiden eduista huolehtimista ja vaikuttamista. Hallopedit ja ainejärjestöt hoitavat yleensä. Jos kiinnostuit, niin rohkeasti ainejärjestötoimintaan mukaan!

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta – Meidän tiedekuntamme, joka sijaitsee Siltavuorenpenkereellä. Tuttavallisemmin Käyttis.

Laitos – Käyttäytymistieteellinen tiedekunta eli käyttis on jaettu kahteen laitokseen, opettajankoulutuslaitokseen (OKL) ja käyttäytymistieteiden laitokseen (IBS, Institute of Behavioral Science).

Minerva – Oppimiskeskuksemme Siltis 5 A:ssa. Täällä sijaitsee myös lounasravintola Olivia.

Minerva-tori – Siltavuorenpenkereellä, Minerva-rakennuksessa sijaitseva uudenlainen, toiminnallisuutta ja erilaisten teknologioiden opetuskäyttöä tukeva oppimisympäristö. Kasvatuspsykologiaa pääaineena opiskeleville hyvinkin tutu paikka.

Moodle – Sähköinen oppimisalusta. Täältä löydät monien luentojen luentokalvot ja kurssimateriaalit

OAJ – Opetusalan ammattijärjestö, johon opeopiskelijat kuuluvat SOOLin kautta.

Olivia – Oma Unicafemme Minervassa. Sieltä saa ruokaa ja siellä törmää usein uusiin, vanhoihin ja tuttuihin. Siellä on myös hyvä pakoilla työskentelyä. Olivia on keskustakampuksen Unicafeista kaunein.

Opinto-opas – Niistä löytyy kaikki tarpeellinen tieto kurssien sisällöistä, tenttikirjoista jne

Opintopiste, op, noppa – Äärettömän väljä jopa lähes mielivaltainen määre kunkin kurssin suorittamiseksi vaaditulle työmäärälle. Yksi opintopiste vastaa yliopiston mukaan noin 27 tuntia opiskelua.

Opintotuki – Tilillesi tupsahtanut rahasumma, jonka vuoksi joka kuukauden viides päivä alat kuumeisesti odottaa seuraavan kuukauden neljättä päivää.

Opiskelijanumero Löytyy opiskelijakortista ja webOodista. Kysytään mm. tentissä, joten elämäsi helpottuu, jos opettelet sen ulkoa.

Orientoivat viikot Fuksisyksin kaksi ensimmäistä viikkoa, joiden aikana hukut informaatiotulvaat ja vietät hauskoja hetkiä tuutoreiden johdolla.

Osakunta – Voi liittyä kuka vaan ja siellä voi tavata oman kotipaikkakunnan muita opiskelijoita. Voit liittyä oman paikkakuntasi osakuntaan tai siihen, joka järjestää parhaat bileet.

Peduca ry – Luokanopeopiskelijoiden sekä yleistä ja aikuiskasvatustiedettä opiskelevien yhteinen ainejärjestö, jolla on ikää jo huimat 39 vuotta.

Perioditauko, väliviikko – Jokaisen yliopiston periodin välissä oleva viikko, jonka aikana ei järjestetä opetusta (tenttejä saattaa olla). Leppoisammin kutsuttuna väliviikko.

Phenomena ry Ainejärjestö meille kasvatuspsykologiaa pääaineena opiskeleville!

Reflektointi – Taito, joka käyttisläisen on hyvä oppia mahdollisimman pian.

Sitsit – Akateeminen pöytäjuhla. Valehtelematta yliopiston paras juttu. Opit kyllä.

SOOL ry – Suomen opettajaksi opiskelevien liitto. SOOL järjestää hukeita tapahtumia, tarjoaa hyvää ruokaa ja pitää huolta opeopiskelijoiden eduista!

SPECIA ry – Ammattijärjestö kasvatustieteilijöille. Opiskelijajäsenyys kannattaa! Tarkasta mitä etuja saat liittyessäsi.

Speksi – Tiedekunnan opiskelijoiden kerran vuodessa järjestämä, huikea musiikkinäytelmä höystettynä vahvasti improvisaatiolla. Speksissä tajuat, kuinka lahjakkaiden ihmisten parissa oikeasti elätkään. Jokaisella tiedekunnalla on oma speksinsä. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan speksi kulkee nimellä Conduksen speksi.

Talvipäivät – SOOLin järjestämä, kaikille Suomen opeopiskelijoille suunnattu viikonlopun yli kestävä tapahtuma. Talvipäivät on hullun hauska ja suorastaan legendaarinen tapahtuma! Vuonna 2016 Talvipäiville suunnataan Rovaniemelle.

Tekstiilarit ry – Käsityönopettajiksi opiskelevien ainejärjestö.

Tuutorit Vanhemman vuosikurssin opiskelijoita, jotka pitävät fukseista huolta.

UniCafe – UniCafe on taivaan lahja, josta saat opiskelijaystävällisellä hinnalla lämpimän aterian. Sopii myös nirsoille, sillä tarjolla on useita vaihtoehtoja. Maksamalla HYYn jäsenmaksun omistat osan Unicafesta.

Unisport – Yliopiston kuntosali. Salin lisäksi Unisportilla on kattavia ryhmäliikuntapalveluja ja erilaisia liikuntakursseja. Unisport toimii jokaisella kampuksella. Keskustakampuksella voit liikkua sekä hallintorakennuksella että Porthaniassa.

Uusi ylioppilastalo – Uudelta löydät Alina-salin lisäksi muun muassa eri osakuntien tiloja sekä joidenkin muiden tiedekuntien klustereita. Uudella ylioppilastalolla sijaitsee myös HYY:n keskustoimisto, josta voit noutaa opiskelijakorttisi.

Vanha ylioppilastalo – Täällä sijaitsevat muun muassa Vanhan kuppila sekä hieno juhlasali, jossa saatetaan pitää esimerkiksi vuosijuhlia.

Viikin normaalikoulu eli Norssi Täällä suoritat ainakin orientoivan harjoittelusi ensimmäisen vuoden keväällä.

Vuosijuhlat – Hienoimmat pöytäjuhlat, joihin tulet opiskelujesi aikana osallistumaan.

Webmail – Yliopiston sähköposti. Voit saada oman helsinki.fi -sähköpostitilisi jo ennen opintojen alkua. Kannattaa käyttää, sillä suurin osa opettajista lähettää sähköpostia vain tähän osoitteeseen.

WebOodi – Sähköinen alusta kurssi-ilmoittautumisille. Täältä löydät myös kurssivaatimukset ja tenttikirjallisuuden. Opettele käyttämään. (Tuutorit auttavat, ei kannata vielä stressata.)

Mainokset