Kasvatuspsykologian kandidaatintutkielmat

Tähän on koottu kasvatuspsykologian kandidaatintutkielmia

Sosiaalisen tietoisuuden merkitysulottuvuudet

Sosiaalinen robotti

Kollektiivisen mukavuusalueen rakentuminen

Sairaanhoitajaopiskelijan minä-positio työharjoitteluyhteisössä

Sosiaaliset robotit opetustyössä

Kognitiivinen väylä onnellisuuteen?

 

Mainokset